Privacyverklaring Stichting Ondersteuning Kleine Kunst (SOKK)


SOKK is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen
Tel: 024-3611193
E-mail: sokk@sokk-ru.nl
Website: https://sokk-ru.nl/

Dhr. PFA Hendriks is de Functionaris Gegevensbescherming van SOKK.
Hij is te bereiken via E-mail:
sokk@sokk-ru.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:

SOKK verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres


SOKK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het maken van een reservering

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Identificatie:

Om misbruik te voorkomen vragen wij om een legitimatie.
Dit kan zijn: Paspoort, ID-kaart, Rijbewijs, Studentenkaart of Personeelspas.
Wij maken geen kopie van Uw Paspoort, ID-kaart en Rijbewijs.

Website:

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.


Geautomatiseerde besluitvorming:

SOKK neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SOKK) tussen zit.
SOKK gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

AGP-rent
Dit is ons reserveringsprogramma. In dit programma slaan we je persoonlijke gegevens op, hebben we een overzicht van de beschikbare voorraad en maken we een reservering met de gewenste artikelen voor de klant.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

SOKK bewaart uw persoonsgegevens en reservering in principe voor onbepaalde tijd. Dit geeft de klant de mogelijkheid om te informeren naar eerdere reserveringen en evt. een herhaalopdracht in te dienen.

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.


Delen van persoonsgegevens met derden:

SOKK verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SOKK gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

SOKK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.